Föreläsningar


Inspirationsföreläsning

– Cirkulärekonomins MAGI 


Är Ni intresserade av cirkuläreknomi? Boka vår grundare F. Hedström för en föreläsning som öppnar era sinnen för cirkuläreknonmi 


Här kommer ett några kommentarer från genomförda föreläsningar. Kund på västkusten: 

"Stort tack för senast dessutom, din dragning satte igång tankar hos många har jag förstått!"


Från LinkedIn: 

Fredik är en av de bästa föreläsarena jag någonsing hört. Han är engagerad, driven och har en den sällsynta förmågan att ispirera sin publik och smitta dem med sin egen entusias & kreativitet. //Alexandra Davidsson Generalsektreterar Medveten konsumption
Från Gävle till Malmö i söder, hoppas vi ökar det geografiska spannet!