HEM


Kretsloppet för flyttkartonger

"vi ger lådorna ett längre liv"


Varför välja oss? Vi tror på cirkularitet, hoppas Ni gör det också 


  • Över 80 000 flyttkartonger RÄDDADE
  • Istället för nyproduktion, återanvänd det som redan finns
  • Istället för att släpa flyttlådor, låt oss levererar återanvända
  • Istället för avverka skog, plantera ny skog
  • Istället för slänga, låt oss tillsammans återanvända
  • Istället för att slänga flyttlådor, hämtar vi upp flyttkartongerna GRATISLinjärt-flöde vs. CIRKULÄRT-flöde 


Linjära flyttkartonger

Kretsloppet för flyttkartonger